Szkolenia, Kursy i Ćwiczenia

Poligon doświadczalny KD „Barbara” dzięki swoim unikalnym warunkom umożliwia przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w wyrobiskach dołowych i szybach. Proponowane usługi w tym zakresie to min.:

  • udostępnianie podziemnych wyrobisk do przeprowadzania ćwiczeń taktycznych,
  • udostępnianie podziemnych wyrobisk do przeprowadzania ćwiczeń wspinaczkowych i alpinistycznych,
  • udostępnianie podziemnych wyrobisk do przeprowadzania szkoleń z wykorzystaniem zadymienia i symulowanych zagrożeń.

Na powierzchni kopalni możliwa jest prezentacja przebiegu wybuchu pyłu węglowego w sztolni doświadczalnej. Prezentacja ma na celu nie tylko uświadomienie zagrożenia, ale również zaznajomienie się ze sposobem zabezpieczania się przed tymi niebezpiecznymi zjawiskami.

Szkolenia i kursy o tematyce zagrożenia wybuchem pyłu węglowego wraz z pokazowymi wybuchami pyłu węglowego w sztolni doświadczalnej.

Pracownia Zwalczania Wybuchów Pyłów i Gazów w Kopalniach prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Prowadzimy kursy dla pracowników zakładów przemysłowych w których istnieje zagrożenie wybuchem pyłów, dla strażaków oraz studentów szkół wyższych i uczniów szkół zawodowych. Oferujemy kursy wzbogacone o materiały multimedialne oraz prezentujemy unikalny w skali światowej pokaz wybuchu pyłu węglowego, który można bezpiecznie zobaczyć tylko w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa

Napisz do nas aby zarezerwować miejsce i termin
Skip to content