Pomiar zapylenia powietrza (KD 2.2)

Górnictwo

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu
 • pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • badania i oceny skuteczności zapobiegania zapłonu gazu i gaszenia iskier przy działaniu systemów zraszania zewnętrznego i/lub wewnętrznego zabudowanych na kombajnach chodnikowych, ścianowych dla firm produkujących kombajny chodnikowe, ścianowe, remontujące kombajny
 • badania wytrzymałościowe lutni elastycznych ssawnych i tłocznych dla firm produkujących lutnie dla górnictwa, przemysłu budowlanego (budowa tuneli)
 • badania i oceny skuteczności i poprawności działania urządzeń odpylających i instalacji odpylających współpracujących z systemem wentylacji odrębnej zabudowanych w wyrobiskach górniczych kopalń dla przemysłu wydobywczego kopalniach, zakładach przeróbczych, elektrowniach, elektrociepłowniach
 • analizy mikroskopowe pyłów kopalnianych na obecność ziaren koksów po wybuchach pyłu węglowego

Hutnictwo

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu
 • pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku

Budownictwo

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu

Szklarstwo

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu
 • pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku

Lotnictwo

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu.

Automotive

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu o pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • ddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu

FMCG

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu odde pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • chowego pracownika dla danego stanowiska pracy, w różnych gałęziach przemysłu

Energetyka

 • wzorcowanie pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów SKC, AP-2000EX, Gilian, DustTrak, FSM i innych producentów dla przemysłu górniczego: JSW S.A., PGG S.A., KGHM, innych branż górniczych, oraz firm zewnętrznych wykonujących pomiary zapylenia dla górnictwa oraz dla innych branż przemysłu
 • pomiary zapylenia frakcji wdychalnej, respirabilnej, krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, strategia monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku, pomiary stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku), dobór ochron osobistych układu odde pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • badania i oceny skuteczności i poprawności działania urządzeń odpylających i instalacji odpylających współpracujących z systemem wentylacji odrębnej zabudowanych w wyrobiskach górniczych kopalń dla przemysłu wydobywczego kopalniach, zakładach przeróbczych, elektrowniach, elektrociepłowniach

Włókiennictwo

 • pomiary stężenia włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku
 • pomiary stężenia i analizy włókien respirabilnych ceramicznych w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku

Kluczowe realizacje

Wzorcowania pyłomierzy, aspiratorów dla przemysłu górniczego i innych gałęzi przemysłu. Badania zapylenia realizowane w przemyśle wydobywczym i w innych gałęziach przemysłu. Realizacja ponad 70 badań i ocen skuteczności zapobiegania zapłonu gazu i gaszenia iskier przy działaniu systemów zraszania zewnętrznego i/lub wewnętrznego zabudowanych na kombajnach chodnikowych, ścianowych dla kontrahentów krajowych, zagranicznych z Niemiec, Ukrainy, Chin. Udział w projekcie europejskim ROCD Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy”. Projekt był współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali.

Pracownicy KD-2.2 są otwarci na współpracę z nowymi klientami, nietypowe badania i nowe wyzwania. Jesteśmy zainteresowani nowymi projektami badawczymi krajowymi
i międzynarodowymi.

Zaplecze badawcze

Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • wzorcowania pyłomierzy CIP-10, Barbara 3A, aspiratorów AP-2000Ex, SKC, Gilian
 • strategii monitorowania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy i w środowisku,
 • pomiarów stężenia zapylenia najbardziej pyłotwórczego procesu technologicznego (pomiar najgorszego przypadku),
 • doboru ochron osobistych układu oddechowego pracownika dla danego stanowiska pracy,
 • pomiarów stężenia i analizy włókien respirabilnych, w tym włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy oraz w środowisku.

Poza zakresem akredytacji:

 • badania skuteczności i poprawności działania urządzeń odpylających i instalacji odpylających współpracujących z systemem wentylacji odrębnej zabudowanych w wyrobiskach górniczych kopalń,
 • badania i oceny skuteczności zapobiegania zapłonu gazu i gaszenia iskier przy działaniu systemów zraszania zewnętrznego i/lub wewnętrznego zabudowanych na kombajnach chodnikowych, ścianowych oraz badania systemów zraszania pod względem skuteczności zwalczania zapylenia,
 • badania wytrzymałościowe lutni elastycznych ssawnych i tłocznych.
Pyłomierz Barbara 3A z mikrocyklonem
Pyłomierz Barbara 3A z mikrocyklonem
Aspiratory SKC
Aspiratory SKC z głowicami wdychalną (po lewej) i respirabilną (po prawej stronie)
zapobieganie zapłonu i gaszenie iskier
Stanowisko do badań i oceny skuteczności zapobiegania zapłonu i gaszenia iskier przy działaniu systemów zraszania na wysięgniku kombajnu chodnikowego
zapobieganie zapłonu i gaszenie iskier
Stanowisko do badań i oceny skuteczności zapobiegania zapłonu i gaszenia iskier przy działaniu systemów zraszania na wysięgniku kombajnu ścianowego
Pyłomierz CIP-10
Pyłomierz CIP-10
Zliczanie i identyfikacja włókien respirabilnych azbestu
Stanowisko do zliczania i identyfikacji włókien respirabilnych azbestu wyposażone w mikroskop do światła przechodzącego Olympus oraz program do archiwizacji i wizualizacji danych anlySysis – Work
Stanowisko do badań wytrzymałościowych lutni tłocznych
Stanowisko do badań wytrzymałościowych lutni tłocznych

Fakty i Liczby

Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza KD-2.2 wchodzi w skład Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych KD-2 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium KD-2.2 jest akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji PCA w Warszawie od 31.12.1997r. Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza KD-2.2 wchodzi w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG.

Laboratorium KD-2.2 posiada akredytację jako laboratorium wzorcujące, nr AP 006 w zakresie:

 • wzorcowania pyłomierzy
 • wzorcowania aspiratorów

Laboratorium posiada również akredytację w Polskim Centrum Akredytacji PCA w Warszawie jako laboratorium badawcze, nr AB 005 od 2006r. w zakresie:

 • pomiarów stężenia zapylenia powietrza na stanowiskach pracy
 • pomiarów stężenia i analizy włókien respirabilnych w powietrzu na stanowiskach pracy lub w środowisku
 • pomiarów stężenia i analizy włókien respirabilnych azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy

Liczba pracowników: 3, pracownicy wykwalifikowani, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pracy w laboratorium.

Ponad 95 lat na rynku w służbie bezpieczeństwa, testowania skuteczności ochron zbiorowych w górnictwie i w innych gałęziach przemysłu, zabezpieczeń przed zapyleniem w górnictwie i w różnych gałęziach przemysłu.

Liczba wykonanych usług

 • kilkaset wzorcowań pyłomierzy i aspiratorów rocznie – część wzorcująca laboratorium,
 • kilkaset wykonanych analiz mikroskopowych próbek pyłów respirabilnych pobranych z powietrza – część badawcza laboratorium,
 • ponad 70 badań i ocen skuteczności zapobiegania zapłonu gazu i gaszenia iskier przy działaniu systemów zraszania zewnętrznego i/lub wewnętrznego zabudowanych na kombajnach chodnikowych, ścianowych dla kontrahentów krajowych i zagranicznych,
Napisz jak moglibyśmy Ci pomóc rozwinąć Twój biznes
Skip to content