O nas

Historia

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” została założona w 1925 r. przez Związek Górniczo-Hutniczy. Po przeniesieniu do niej z Pniowca Stacji Doświadczalnej i Centrali Ratownictwa Górniczego, otrzymała nazwę Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Centrala Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetyczne w Mikołowie. Po roku 1933 była finansowana z funduszy Stowarzyszenia Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, podczas II Wojny Światowej praktycznie nieczynna, od jej końca wznowiła działalność jako jeden z elementów Głównego Instytutu Górnictwa.

Władze

dr inż. Zbigniew Lubosik

dr inż. Zbigniew Lubosik

Dyrektor Kopalni Doświadczalnej „Barbara”
zlubosik@gig.eu
32 259 2470

dr inż. Robert Hildebrandt

dr inż. Robert Hildebrandt

Zastępca Dyrektora Kopalni Doświadczalnej „Barbara”
rhildebrandt@gig.eu
32 324 6653

Schemat organizacyjny

KD-1 Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni
KD-2 Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych
KD-2.1 Pracownia Zwalczania Wybuchów Pyłów i Gazów w Kopalniach
KD-2.2 Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza
KD-2.3 Laboratorium Wybuchowości Pyłów Przemysłowych

Zakłady GIG na terenie KD „Barbara”
JOZJednostka Oceny Zgodności
SOZakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
BDZakład Aerologii Górniczej

100 lat na rynku

Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, w strukturach której znajduje się Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni to obiekt założony w 1920 roku i funkcjonujący początkowo jako kopalnia węgla kamiennego. Przekształcona w 1925 roku w Kopalnię Doświadczalną obecnie pełni funkcję nowoczesnego poligonu badań doświadczalnych. Prawie stuletnie doświadczenie w branży gwarantuje profesjonalizm i jakość wykonanych usług.

KD „Barbara” ze względu na specyfikę i możliwości badawcze posiadanej infrastruktury oferuje szeroki zakres usług, które każdorazowo są odpowiedzią na aktualne potrzeby zamawiającego. Branże korzystające z naszych usług to nie tylko górnictwo, ale również budownictwo, przemysł zbrojeniowy, jednostki wojskowe, metalurgia, recykling, kompozyty, stolarnie, farmacja, przemysł spożywczy oraz motoryzacyjny.

Poligon doświadczalny

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” to jedyne w Europie miejsce, gdzie w bezpiecznych warunkach można przeprowadzić badania związane z wybuchami i pożarami. KD „Barbara” została utworzona jako tradycyjna kopalnia węgla kamiennego z odpowiednią dla zakładu górniczego infrastrukturą. Po przekształceniu w poligon doświadczalny i modernizacji wyrobisk podziemnych na cele badawcze kopalnia uzyskała szereg odstępstw od przepisów górniczych, co pozwala na przeprowadzanie badań, które nie mogłyby mieć miejsca w zwykłej kopalni. To właśnie dlatego poligon doświadczalny KD „Barbara” może stanowić odpowiedź na poszukiwania odpowiedniej lokalizacji do przeprowadzenia specjalistycznych badań, które ze względu na specyfikę i bezpieczeństwo ich wykonywania nie mogą być realizowane na powierzchni.

Współpraca międzynarodowa

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” jest szeroko rozpoznawalna na świecie jako jednostka przeprowadzająca badania w dużej skali. Dzięki swoim unikalnym możliwościom ze względu na posiadaną infrastrukturę, specjalistyczny sprzęt oraz doświadczoną kadrę pracowników KD „Barbara” była wielokrotnie wybierana na miejsce przeprowadzania badań i eksperymentów nie tylko przez klientów z Polski, ale również kontrahentów europejskich i z USA.

Kiedy w latach trzydziestych ubiegłego wieku zaczęto organizować międzynarodowe konferencje Instytutów Bezpieczeństwa Górniczego – Kopalnia Doświadczalna „Barbara” od początku w nich uczestniczy. Kilkakrotnie też konferencje te były organizowane przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce. W ramach Unii Europejskiej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” brała udział w pracach badawczych między innymi w następujących projektach:

  • HUGE (Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe, 2007 2010)
  • HUGE2 Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe – Environmental and Safety Aspects
  • GASDRAIN (Development of Improved Methane Drainage Technologies by Stimulating Coal Seams for Major Risk Prevention and Increased Coal Output)
Napisz jak moglibyśmy Ci pomóc rozwinąć Twój biznes
Skip to content